آخرین مقالات

دوره کارگاهی گرافیک قرآنی

دوره کارگاهی گرافیک قرآنی

این دوره با کمک ابزارهای گرافیکی که برای نوجوانان جذابیت دارد، به آموزش مفاهیم قرآنی می پردازد.      

تصویر حس مقدس با همکاری موسسه سروش نعیما برگزار می کند

تصویر حس مقدس با همکاری موسسه سروش نعیما برگزار می کند

مطالعه تطبیقی داستان های پیامبران در قرآن و انجیل دوره اول (آدم ، نوح، ابراهیم) به دو زبان فارسی و انگلیسی راهبر دوره: استاد صدیقه بهمن پور شروع دوره: آذرماه ۱۳۹۶ ثبت نام و کسب اطلاعات: ۰۲۱۳۳۴۴۰۷۲۴ / ۰۹۰۳۳۹۵۷۲۵۴  

تصویر حس مقدس با همکاری موسسه سروش نعیما برگزار می کند

تصویر حس مقدس با همکاری موسسه سروش نعیما برگزار می کند

از سری کلاس های تربیت مبلغین دینی   روش های تبلیغ دینی برای دنیای مدرن (به زبان انگلیسی) تابستان ۱۳۹۶ راهبر دوره: استاد صدیقه بهمن پور