من باز خسته ام

نام اثر : من باز خسته ام

شعر: ص.ب.رها

صدای: سید مجتبی موسوی /

من باز خسته ام… تسلیم حادثه ها شدم و کنج دخمه ام

مرگ زمان را به تماشا نشسته ام… دیگر به زیر نم نم باران نمی روم

مدت زمانیست دلم را نشسته ام …